Yhdistyksemme kuuluvat Suomen Kiinteistöliittoon

Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja, kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio ja alan johtava vaikuttaja. Kiinteistöliittoon kuuluvissa yli 28 000 taloyhtiöissä asuu yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä. Jäsentaloyhtiöillä on käytössään alan tuorein tieto sekä kiinteistöalaan erikoistuneiden asiantuntijoiden palvelut.

Yhdistyksiemme jäsenet ovat myös Kiinteistöliiton jäseniä. Suomessa on 23 alueellista yhdistystä, jotka yhdessä Suomen Vuokranantajat ry:n kanssa muodostavat valtakunnallisen Suomen Kiinteistöliiton. Meidän yhdistyksemme ovat kolme näistä Kiinteistöliiton jäsenyhdistyksistä.

Haku