Edunvalvonta

Kiinteistöyhdistys ja Kiinteistöliitto yhdessä ovat tehokas vaikutuskanava niin paikallisessa kuin valtakunnallisessakin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Yhdistysten vuosikertomuksista ja Kiinteistöliiton verkkosivuilta löydät esimerkkejä siitä, miten järjestöt ovat onnistuneet vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Haku