Kuopion satama-aluetta kehittäneille opinnäytetöille Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistyksen palkinnot

Kuopion satama-aluetta kehittäneille opinnäytetöille Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistyksen palkinnot

Julkaistu: 07.12.2020

Kiinteistöliitto Itä-Suomeen kuuluva Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys on palkinnut kahden Savonia-ammattikorkeakoulun rakennusarkkitehtiopiskelijan opinnäytetyöt 3000 euron rahapalkkioilla. Opinnäytetyöt keskittyivät Kuopion satama-alueen kehittämiseen. Nyt ensimmäistä kertaa myönnetyt palkinnot luovutettiin 7.12. Kuopiossa.

Opinnäytetyöt tilattiin yhdessä Kuopion Kaupunkikeskustan Kehittämisyhdistyksen kanssa. Opinnäytetöitä tilattaessa punaisena lankana oli kehittää kaupunkiympäristöä monipuolisesti palvelemaan eri käyttäjäryhmiä. Lisäksi yhtenä tavoitteena oli alueen muuttovetovoimaisuuden lisääminen ja kiinteistöjen varallisuusarvojen säilyttäminen. Yhdistysten tavoitteena on toteuttaa kolme eri suunnitteluprojektia yhdessä alueen oppilaitosten kanssa. Projekti voi olla opiskelijoille suunnattu kilpailu tai opinnäytetyö.

Opinnäytetöiden tavoite oli tarkastella aluetta ja sen kehitystarpeita eri käyttäjäryhmien näkökulmista. Opinnäytetöissä keskityttiin asukkaiden ja asiakkaiden näkökulmaan sekä toisaalta tapahtumanjärjestäjän ja yrittäjien näkökulmaan. Palkittujen töiden tekijät ovat Neea Huikari ja Mia Manninen. Opinnäytetöiden tilaajan ohjausryhmänä toimi Kuopion Kaupunkikeskustan Kehittämisyhdistyksen Kiinteistöt&Infra-työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja on Petri Launonen Sitowise Oy:stä. Mukana oli laaja edustus kuopiolaisista yrityksistä, sekä kaupungilta apulaiskaupunginjohtajat Jari Kyllönen ja Pekka Vähäkangas sekä va. asemakaavapäällikkö Pauli Sonninen.

- Olemme vaikuttuneita töiden monipuolisuudesta, sekä siitä, miten palkitut opiskelijat hakivat töihinsä inspiraatiota satama-alueen aikaisemmista suunnitelmista ja historiasta, kertoo Kiinteistöliitto Itä-Suomen toiminnanjohtaja Piia Moilanen.

- Yhtenä opinnäytetöiden tavoitteena oli selvittää, miten hyvin alue tällä hetkellä palvelee eri käyttäjäryhmiä ja miten aluetta voitaisiin kehittää tulevaisuudessa eteenpäin. Nämä tavoitteet täyttyivät molemmissa töissä hienosti, jatkaa Kuopion Kaupunkikeskustan Kehittämisyhdistyksen toiminnanjohtaja Tilla Martikainen.

Opinnäytetyöt on luovutettu Kuopion kaupungille. Yhdistykset toivovat, että kaupunki hyödyntäisi opinnäytetöitä satama-alueen kehittämisessä. Seuraava kehitysprojekti keskittyy Kuopion torin kehittämiseen. Palkintojen rahoittaja on yleishyödyllinen kiinteistöyhdistys, jonka strategiaan kuuluu asumisympäristöjen kehittäminen tälläkin tavoin.

Lisätietoja:

Piia Moilanen, toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Itä-Suomi, 044 3555707, piia.moilanen@kiinteistoliitto.fi
Tilla Martikainen, toiminnanjohtaja Kuopion Kaupunkikeskustan Kehittämisyhdistys, 050 3608973, tilla.martikainen@kuopionkeskus.fi

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.