Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys palkitsi toria kehittäneitä opinnäytetöitä

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys palkitsi toria kehittäneitä opinnäytetöitä

Julkaistu: 07.06.2022

Kiinteistöliitto Itä-Suomeen kuuluva Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys on palkinnut kahden Savonia AMK rakennusarkkitehtiopiskelijan opinnäytetyöt 2500 euron rahapalkkioilla. Opinnäytetöissä opiskelijoiden tehtävänä oli suunnitella monikäyttöinen ja muunneltava moduulikalusto, jota voitaisiin hyödyntää eri tavoin torin asiakas- ja myyntitiloina sekä erilaisissa tapahtumissa. Suunnittelutyö liittyy Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen torin kehittämishankkeeseen, jossa pyritään kehittämään toritoiminnan ympärivuotisuutta ja alueen viihtyisyyttä.

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys on yleishyödyllinen kiinteistöyhdistys, jonka strategiaan kuuluu asumisympäristöjen kehittäminen. Tavoitteena on myös keskustan alueen muuttovetovoimaisuuden lisääminen ja tätä kautta kiinteistöjen varallisuusarvojen säilyttäminen. Yhteistyökumppanina Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen torin kehittämishankkeessa toiminut Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys palkitsi opinnäytetöinään kalustoa suunnitelleet Savonia AMK:n rakennusarkkitehtiopiskelijat Ville Rahikan ja Tommi Seppäsen 2500 euron palkinnoilla.

- Olemme vaikuttuneita töiden monipuolisuudesta. Pidämme tärkeänä nuorten ajatusten ja näkemysten esille tuomista. Opinnäytetöiden tehtävä on myös herättää keskustelua ja pohtia erilaisia vaihtoehtoja, kertoo Kiinteistöliitto Itä-Suomen toiminnanjohtaja Piia Moilanen.

Torin ympärivuotista toimintaa pidetään tärkeänä

Kuopio on mukana kuuden kaupungin Ydinkeskustan kestävä tulevaisuus -yhteishankkeessa, jossa kaupunkiverkoston yhteiskehittelyn ja paikallisten kokeilujen kautta pyritään edistämään erilaisia kaupunkitilaan liittyviä kehittämishankkeita. Mukana hankkeessa ovat omalla kehittämisaihiollaan Kuopion lisäksi Oulu, Jyväskylä, Kouvola, Lappeenranta ja Lahti. Näistä Lappeenranta ja Kouvola ovat valinneet kehittämiskohteeksi myös torit ja kaupunkiaukiot.

Alkuvuodesta Kuopiossa toteutettiin asiakkaille ja kauppiaille suunnatut torin kehittämiskyselyt. Kyselytulosten pohjalta ympärivuotisen toiminnan kehittämistä pidetään molemmissa ryhmissä tärkeänä (ka. 4.2, tärkeysasteikko 1-5), mutta rinnalle nousi myös viihtyisien istuskelualueiden (4.4) sekä kukkaistutusten ja vehreyden lisääminen (4.3), kesätapahtumien tärkeys (4.5) sekä erityisesti kauppiaiden keskuudessa torin markkinointi (4.7).

Opinnäytetöiden tilaajana ja ohjaajana toimi kauppatoria ja satamatoria hallinnoiva Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys. Opinnäytetöiden tavoitteena oli pohtia myyntitoiminnan keston tai jopa ympärivuotisuuden tukemiseksi erilaisia kalustoratkaisuja. Opinnäytetöitä on käsitelty ja kommentoitu kaupunkikuvatyöryhmässä sekä yhdistyksen Kiinteistöt&Infra-työryhmässä, jossa mukana on edustajia Kuopion kaupungilta, keskustan yrityksistä ja kiinteistöistä.

- Opinnäytetyönä laaditut kalustopiirustukset ja havainnekuvat antavat meille hyvän pohjan jatkaa selvitystä monikäyttöisestä ja muunneltavasta toritoimintaan suunnitellusta kalustosta. Ajatuksena on, että moduulikalustoa voitaisiin hyödyntää suojaisina asiakastiloina, sekä tarjota sitä jatkossa myös myynti- ja tapahtumakäyttöön toimijoille. Seuraavaksi selvitetään, voiko jompaa kumpaa kalustosuunnitelmaa viedä käytäntöön ihan sellaisenaan tai jatkojalostaa tästä kalusto toteutukseen saakka. Myös muita kyselyssä esille nousseita asioita pyritään ottamaan huomioon hankkeen edetessä, kertoo Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen toiminnanjohtaja Tilla Martikainen.

Lisätietoja:

Piia Moilanen, toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Itä-Suomi
p. 0443555707, piia.moilanen@kiinteistoliitto.fi

Tilla Martikainen, toiminnanjohtaja Kuopion Kaupunkikeskustan Kehittämisyhdistys
p. 0503608973, tilla.martikainen@kuopionkeskus.fi

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.