Taloyhtiö, huomioi nämä tekijät ensi vuoden talousarviota suunnitellessa!

Taloyhtiö, huomioi nämä tekijät ensi vuoden talousarviota suunnitellessa!

Julkaistu: 06.10.2022

Osa taloyhtiöistä valmistelee parhaillaan ensi vuoden talousarviota hyväksyttäväksi syksyllä pidettävässä yhtiökokouksessa. Kiinteistöliiton asiantuntijat kokosivat listan tärkeimmistä asioista, jotka on tarpeen huomioida ensi vuoden taloutta suunnitellessa.

Lämmityskuluissa nousupainetta, mutta paikkakuntakohtaisesti suuria eroja

Lämmitys on taloyhtiön menoeristä suurin. Taloyhtiön budjettia laadittaessa on lähtökohtana oltava tavanomaisen vuoden lämmitystarve. Kuluva vuosi 2022 tullee olemaan lämmitystarpeen mielessä lämmin, joten vuoden 2023 budjetissa pitää varautua mennyttä vuotta suurempaan energiatarpeeseen. Tämä nostaa kulupainetta vuoteen 2022 verrattuna.

Sähkön hintakehityksen kanssa oltava tarkkana

Kiinteistöliiton Indeksitalo-aineiston perusteella kerrostaloyhtiön kiinteistösähkön kustannus oli syyskuussa 2022 vertailtujen 59 kunnan kohdalla keskimäärin peräti 106 prosenttia vuoden takaista korkeampi. Siirtomaksut hivenen laskivat edellisvuodesta, mutta sähkön energiahinta nousi peräti 238 prosenttia. Kullakin taloyhtiöllä on omat sopimuksensa sekä siihen liittyvät sopimusehdot ja -hinnat. Oleellista on tuntea oman yhtiönsä sopimustilanne.

Vuokrasopimusten indeksisidonnaisuudet

Vuokrat ovat varsin usein elinkustannusindeksiin tai kuluttajahintaindeksiin sidonnaisia, joten niiden nousu olisi tarkistusajankohdasta riippuen jopa arviolta 6 – 7 prosenttia. Jos tarkistusperuste on kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (KYKI), vuokrien lisäys olisi arviolta 8 - 10 prosenttia. Tämä on syytä pitää mielessä budjetoidessa esimerkiksi tontin vuokraa tai muita taloyhtiön vuokrasopimuksia.

Budjetin seuranta entistäkin tärkeämpää

Ensi vuoden talousarviota laatiessa on tarpeen olla tavallistakin tarkempana taloyhtiön kustannusten muutosten arvioimisessa. Talousarvio tehdään toteutuneiden kulujen pohjalta, mutta nykyisessä tilanteessa muutokset voivat olla merkittäviä. Taloyhtiön kassassa on hyvä olla noin kolmen kuukauden vastikekertymää vastaava rahasumma, jotta yhtiön maksuvalmius on turvattu muuttuvissa tilanteissa.

”On tärkeää, että taloyhtiön hallituksella on valmius ja valtuudet toimia tarvittaessa nopeastikin, jos yhtiön taloustilanne sitä vaatii. Hallituksella on hyvä olla valtuudet periä tarvittaessa ylimääräisiä vastikkeita. Isännöitsijän on raportoitava yhtiön taloustilanteesta hallitukselle riittävän tiheästi”, sanoo Kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen.

Kiinteistöliitto on julkaissut jäsentaloyhtiöidensä käyttöön ohjeen taloyhtiön talousarvion laatimiseksi vuodelle 2023. Aiheesta järjestetään 6.10. myös jäsentaloyhtiöiden hallitusten jäsenille ja isännöitsijöille tarkoitettu webinaari .

 Lisätiedot medialle:

Juho Järvinen, talous- ja veroasiantuntija

Kiinteistöliitto

puh. 09 1667 6227

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.