Yhdenvertaisuusasiat otettava huomioon myös taloyhtiöissä

Yhdenvertaisuusasiat otettava huomioon myös taloyhtiöissä

Julkaistu: 15.12.2021

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on antanut viime aikoina taloyhtiöihin liittyviä ratkaisuja, jotka korostavat ihmisten yhdenvertaisen kohtelun merkitystä myös taloyhtiöissä. Taloyhtiöissä kannattaakin panna merkille, että pelkästään asunto-osakeyhtiölain noudattaminen ei kaikissa tilanteissa riitä.

Taloyhtiöt ovat tottuneet arvioimaan yhdenvertaisuutta asunto-osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatteen kautta, joka velvoittaa kohtelemaan samassa asemassa olevia osakkaita samalla tavalla. Yhdenvertaisuuslain näkökulma yhdenvertaisuuteen on joustavampi, laki tarvittaessa velvoittaa tekemään positiivista suosintaa, jotta henkilö käytännössä voisi käyttää oikeuksiaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Yhdenvertaisuuslaki ja sieltä tuleva syrjinnän kielto koskee myös taloyhtiöitä. Välittömäksi syrjinnäksi katsotaan esimerkiksi tilanne, jossa taloyhtiö jättää vaikkapa autopaikan vuokraamatta esimerkiksi henkilön vamman tai uskonnon perusteella. Välilliseksi syrjinnäksi voidaan puolestaan katsoa esimerkiksi tilanne, jossa pyörätuolilla liikkuvalle vuokrataan autopaikka sellaisesta sijainnista, joka tekee autopaikan käyttämisen hänelle mahdottomaksi – jos autopaikat ovat kohtuudella yhtiön uudelleenjärjesteltävissä.

”Syrjimättömyyden lisäksi taloyhtiöiden on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että taloyhtiöllä voi olla velvollisuus tehdä kohtuullisia mukautuksia esimerkiksi vammaisen henkilön esteettömyyteen liittyen”, sanoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.

Velvollisuus tehdä kohtuullisia mukautuksia voi jossain yksittäistapauksessa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että taloyhtiön on annettava osakkaalle lupa teetättää asuintalon sisäänkäynnin yhteyteen tarvittava luiska, jota hän tarvitsee pyörätuolilla liikkumiseen.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on myös antanut suosituksen liikunnallisten apuvälineiden säilyttämisestä ja lataamisesta. Sen mukaan yleinen käytäntö, joka kieltää sähkömopon, sähköpyörätuolin tai muun apuvälineen säilyttämisen ja lataamisen taloyhtiön tiloissa, saattaa olla välillistä syrjintää.

”Jos taloyhtiöllä on kuitenkin perusteet kieltää apuvälineiden säilyttäminen ja lataaminen paloturvallisuuteen liittyvistä syistä, kielto ei siinä tapauksessa ole syrjintää”, Pynnönen täsmentää.

Lisätiedot medialle:

Kristel Pynnönen, apulaispäälakimies

Kiinteistöliitto

puh. 09 1667 6361

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.