Korona siirtänyt kerrostaloyhtiöiden korjauksia

Korona siirtänyt kerrostaloyhtiöiden korjauksia

Julkaistu: 11.11.2020

Koronapandemia on vaikeuttanut korjaushankkeiden päätöksentekoa ja suunnittelua etenkin kerrostaloyhtiöissä, selviää Kiinteistöliiton Korjausrakentamisbarometristä, joka toteutettiin lokakuun ensimmäisellä puoliskolla. Tästä syystä taloyhtiöiden korjausrakentaminen supistuu kuluvana vuonna hieman. Kiinteistöliiton Korjausrakentamisbarometriin vastasi lähes 3000 taloyhtiöiden edustajaa.

Pääkaupunkiseudulla korjaaminen saattaa kuitenkin yltää lievään kasvuun kuluvana vuonna. Koko Suomessa vastanneista 26 prosenttia arvioi taloyhtiönsä korjausrakentamisen kasvavan kuluvana vuonna, kun taas 32 prosenttia odottaa korjaamisen supistuvan yhtiössään viime vuoteen verrattuna. Taloyhtiöiden tarjouspyyntöjen määrissä ja tarjousten saamisessa ilmeni syksyllä jonkin verran kasvua aiempaan verrattuna.  

”Lokakuun ensimmäisellä puoliskolla oli vastaajien yhtiöissä viime syksyyn verrattuna hieman vähemmän hankesuunnittelu- ja suunnitteluvaiheen hankkeita, mutta enemmän tarjouspyyntövaiheen hankkeita. Arvioin, että tämä kertoo koronapandemian aiheuttamasta korjaushankkeiden suunnittelun ja päätöksenteon viivästymisestä tavanomaiseen vuosikalenteriin nähden”, kertoo Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Korjausrakentamisbarometrin vastaajista melkein joka toisella on kuluvana vuonna korjaushankkeen jokin vaihe menossa taloyhtiössään. Vastaajien yhtiöistä 27 prosentilla oli hanke vastaushetkellä tai sitä edeltäneellä puolivuotisjaksolla.

Putkistokorjaukset, julkisivut ja piharakenteet kerrostalojen yleisin korjaushanke vuonna 2020

Kerrostaloissa korjataan tänä vuonna yleisimmin julkisivuja, vesi- ja viemärijärjestelmiä, sekä julkisivuja ja vesikattoa. Julkisivuja sekä vesi- ja viemärijärjestelmiä ilmoitti korjaavansa noin kahdeksan prosenttia kerrostalovastaajista. Rivitaloyhtiöillä piharakenteet ja vesikatto ovat yleisimmin korjausten kohteina tänä vuonna.

Vesikatto, julkisivut, putkistot ja lukitusjärjestelmät ovat seuraavaksi yleisimpiä korjauksia kerrostaloissa. Miltei yhtä suuriin osuuksiin nousivat hankkeet kaikissa ulkovaippaa koskevissa rakennusosissa.

Sähköautojen latausjärjestelmät suunnitteilla noin joka kolmannessa taloyhtiössä

Seuraavan viiden vuoden aikana sähköautojen latauspisteitä arvioidaan toteutettavan barometrin vastaajien yhtiöissä jo joka kolmanteen.  Rivitalovastaajilla lukema nousi jo 33 prosenttiin, ja kerrostalovastaajien lukema säilyi 32 prosentissa. Sähköautojen latauspisteiden toteuttamisen arvioidaan olevan alkaneen viisivuotiskauden aikana yleisin hanke sekä kerros- että rivitaloissa.

Asiasta kysyttiin ensimmäisen kerran syksyllä 2017, jolloin 19 prosenttia vastaajista arveli toteuttavansa lataushankkeen seuraavan viisivuotisjakson kuluessa. Vuonna 2020 latauspisteitä aiotaan toteuttaa kerrostaloyhtiöistä 3,5 prosentissa ja rivitaloyhtiöistä 3,3 prosentissa. Molemmat lukemat ovat selvästi kasvaneet viime syksystä.

Taloyhtiöissä, joissa toteutetaan korjaushanke vuonna 2020, seitsemän prosenttia kertoo toteutettavan myös yhden tai useamman latauspisteen. Vuonna 2019 toteutetuissa hankkeissa osuus oli noin viisi prosenttia.

Energia-avustusta hakenut kuusi prosenttia taloyhtiöistä – 18 prosenttia aikoo vielä hakea

Tänä vuonna haettavaksi tullut energia-avustus on herättänyt paljon kiinnostusta, mutta vasta runsaat kuusi prosenttia vastaajista ilmoitti yhtiönsä hakeneen avustusta. Kuitenkin 18 prosenttia muista vastaajista kuitenkin aikoi hakea avustusta Aralta. Noin kolmannes vastaajista ei kuitenkaan osannut vielä sanoa asiasta.

”Energia-avustusta koskevan kiinnostuksen määrä voidaan tulkita varsin positiivisesti, sillä vain pieni osa taloyhtiöistä korjaa isoja perusjärjestelmiä kerrallaan. Energia-avustus nähtiin kuitenkin monen vastaajan näkökulmasta vaikeaselkoisena ja raskaana hakemisen kannalta”, toteaa Kiinteistöliiton johtava asiantuntija Petri Pylsy

Korjauslainojen tarjouksia saatu aiempaa enemmän – odotukset lainaehtojen kehityksestä eivät aivan niin synkkiä kuin koronakeväänä

Lainarahoituksen saatavuus näyttää saatujen lainatarjousten mielessä parantuneen viime aikoina. Myös lainojen tarjouspyyntöjä on laitettu sisään aiempaa enemmän. Rahoituksen saatavuuden suhteen vastaajien näkemykset olivat yhtä huonot kuin maalis-huhtikuussakin.

Taloyhtiöiden lainaehtojen kehitysodotukset eivät kuitenkaan heikentyneet ihan niin paljon kuin viime kevään barometrissa. Lainaehtojen heikentymistä odotti nyt 35 prosenttia vastaajista ja parantumista 4 prosenttia vastaajista.    

Korjauslainojen marginaalien keskimääräinen suuruus on pysynyt ennallaan. Nyt marginaalin mediaaniksi tuli 0,85 prosenttiyksikköä.

Korjausrakentamisbarometri syksy 2020

Lisätietoja medialle:

Pääekonomisti Jukka Kero, jukka.kero@kiinteistoliitto.fi, (09) 1667 6226

Johtava asiantuntija (energia ja ilmasto) Petri Pylsy, petri.pylsy@kiinteistoliitto.fi (09) 1667 6225

Kiinteistöliiton Korjausrakentamisbarometri

Suomen Kiinteistöliiton ja Suomen Kiinteistölehden Korjausrakentamisbarometrissa on vuodesta 2009 selvitetty asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamisen ja hyvän kiinteistönpitotavan toteutumista. Syksyllä 2020 Korjausrakentamisbarometri tavoitti 2993 vastaajaa, joita jokaista Kiinteistöliitto lämpimästi kiittää.

Vastaajista 2729 oli asunto-osakeyhtiöiden hallituksen edustajia, 164 isännöitsijätehtävissä toimivaa henkilöä ja 100 muuta taloyhtiöiden edustajaa. Kysely toteutettiin nettikyselynä 1. – 14.10.2020. Kyselyssä raportoidut ns. saldoluvut saadaan vähentämällä supistuvaa kehitystä ennakoivien osuus kasvavaa kehitystä ennakoivien osuudesta.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.