Taloyhtiöt isossa roolissa liikenteen murroksessa

Taloyhtiöt isossa roolissa liikenteen murroksessa

Julkaistu: 11.12.2018

Autopaikkojen riittävyys ja hinnoittelu ovat kuumia keskustelunaiheita suomalaisissa taloyhtiöissä, eikä lainsäädännöstä ole johdettavissa yksiselitteisiä ratkaisuja kaikkiin kysymyksiin. Kiinteistöliitto kartoitti autopaikkoja, polkupyörien säilytystä ja muita taloyhtiöitä koskevia liikennekysymyksiä Liikennepalvelut taloyhtiössä -hankkeessa, jonka keskeiset havainnot ovat luettavissa nyt julkaistavasta raportista.

Autopaikkoja ei riitä kaikille halukkaille noin joka kolmannessa taloyhtiössä. Pysäköinti on maksullista lähes kaikissa kerrostaloyhtiöissä, ja rivitaloyhtiöistäkin lähes joka toisessa. Taloyhtiöiden perimät autopaikkamaksut ovat verraten edullisia, mutta kattavat yleensä paikkojen ylläpitokustannukset.

Tiedot käyvät ilmi kyselystä, joka selvitti taloyhtiöiden liikenteeseen ja kestävään liikkumiseen liittyviä näkemyksiä ja tarpeita pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Oulussa, Turussa, Jyväskylässä, Lahdessa ja Kuopiossa. Kyselyyn tuli lähes 2700 vastausta, joista suurin osa oli taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajilta. Kysely ja sitä syventäneet ryhmäkeskustelut olivat osa Liikenneviraston avustamaa Liikennepalvelut taloyhtiöissä -hanketta, jonka Kiinteistöliitto toteutti yhdessä Mobinet Oy:n kanssa.

Autopaikat jaettava yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen

Hankkeessa tarkasteltiin autopaikkojen jakoa ja myös autopaikkamaksuja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Asunto-osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaate edellyttää, että autopaikat jaetaan taloyhtiöissä yhdenvertaisuutta noudattaen. Autopaikan saamisen pitäisi olla mahdollista myös jonottamalla tai arvonnan kautta.

”Suosittelemme, että niissä taloyhtiöissä, joissa autopaikkoja ei riitä kaikille, paikoista perittävä korvaus kattaisi vähintäänkin paikkojen ylläpidosta syntyvät kustannukset”, toteaa Kiinteistöliiton vanhempi lakimies Kaisu Terkki.

Autopaikkojen tarvetta vähentävät yhteiskäyttöautopalvelut tunnetaan taloyhtiöissä kyselyn perusteella hyvin. Yhteiskäyttöautoja käytetään kuitenkin vasta lähinnä pääkaupunkiseudulla, jossa runsas kymmenesosa vastaajista on käyttänyt tai harkinnut käyttävänsä yhteiskäyttöautoa. Vastausten perusteella ainakin joka kolmannessa taloyhtiössä voitaisiin osoittaa autopaikka yhteiskäyttöautolle.

Pyörien säilytystilasta pulaa myös uusissa taloyhtiöissä

Autojen lisäksi myös polkupyörien säilytystilasta on taloyhtiöissä pääsääntöisesti pulaa. Vaikeinta tilan löytäminen pyörille on vanhoissa taloissa, mutta vastausten perusteella myös joka kolmannessa 2000-luvulla rakennetussa taloyhtiössä pyörät mahtuvat varastoihin huonosti tai vain välttävästi. Yleistymässä olevien erikoispyörien, kuten sähköpyörien ja kuormapyörien säilytykseen liittyviä kysymyksiä ei ole pohdittu taloyhtiöissä juuri lainkaan.

”Riittämättömät pyörien säilytystilat taloyhtiössä ovat paitsi asumishaitta, myös haaste valtakunnallisten ympäristötavoitteiden kannalta. Sen sijaan hallitusten myönteinen suhtautuminen yhteiskäyttöisiin kuormapyöriin oli positiivinen yllätys”, sanoo Mobinet Oy:n toimitusjohtaja Ville Voltti.

Taloyhtiöt ovat ilmasto- ja kaupunkipolitiikan polttopisteessä

Taloyhtiöt toteuttavat monin tavoin toimia, jotka ovat ratkaisevassa asemassa ilmastopolitiikan ja kaupunkipolitiikan onnistumisen suhteen. Kaupunkialueilla rakentaminen tiivistyy, ja paikoituksesta tulee yhä niukempaa ja arvokkaampaa. Kävely- ja pyöräilymahdollisuudet paranevat, ja yhteiskäyttöiset kulkuneuvot tulevat yhä paremmin kaupunkilaisten ja kaupungeissa vierailevien saataville.

”Jotta taloyhtiöt kulkisivat näissä asioissa samaan suuntaan kuin poliittiset päättäjät ovat asettaneet tavoitteeksi, päätöksenteon tueksi tarvitaan Liikennepalvelut taloyhtiössä -hankkeen raportin tuomaa tietoa. Hyvät päätökset edellyttävät hyvää tietämystä mahdollisuuksista ja niiden reunaehdoista sekä vahvaa vuorovaikutusta taloyhtiön osakkaiden ja asukkaiden kanssa”, toteaa Kiinteistöliitossa hankkeesta vastannut pääekonomisti Jukka Kero.

Liikennepalvelut taloyhtiössä -loppuraportti

Lisätiedot:

Jukka Kero, pääekonomisti, Kiinteistöliitto

puh: 09 1667 6226

 

Kaisu Terkki, vanhempi lakimies, Kiinteistöliitto

puh: 09 1667 6361

 

Ville Voltti, toimitusjohtaja, Mobinet Oy

puh: 040 513 4045

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.